Jade: Van Klimaatakkoord naar de Transitievisie Warmte: Startblok voor een aardgasvrije gemeente

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld. Wij helpen momenteel veel gemeentes met die opgave. Maar wat is de opgave eigenlijk? In het klimaatakkoord staat daarover het volgende: “In de transitievisie warmte legt de gemeenteraad een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór…

‘Met Arcadis kunnen we waarmaken wat we bedenken’

Om nog meer positieve maatschappelijke impact te kunnen maken op ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, hebben de aandeelhouders van Over Morgen besloten om de krachten te bundelen met Arcadis. ‘We kunnen nu echt waarmaken wat we bedenken.’ ‘In alles wat we bij Over Morgen doen, is ons doel het creëren van een betere leefomgeving. We lopen…

Over Morgen bundelt krachten met Arcadis

Over Morgen en Arcadis bundelen hun krachten, zo is vandaag officieel bekendgemaakt. Met deze stap ontstaat een organisatie die klanten bedient vanaf het eerste idee tot realisatie en duurzame instandhouding hiervan. ‘Door deze samenwerking kunnen we nog meer impact maken en waarmaken wat we bedenken’, zegt medeoprichter Erik Tissingh. De keuze voor Arcadis is het…

Evaluatie city deal

Evaluatie City Deal elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling

Wat is de (maatschappelijke) meerwaarde van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’? Met die vraag zijn Nick Knoester en Stijn Rutgers op pad gegaan. Levert de combinatie van deelauto’s en nieuwbouwprojecten daadwerkelijk meer betaalbare woningen, meer groen op? En zorgen de ontwikkelaar en de gemeente er samen voor dat de mobiliteit voor de…

Over Morgen ondersteunt Logistiek Park Moerdijk (LPM)

Over Morgen werkt samen met onder andere De Essentie bij de totstandkoming van zowel een duurzaam energieconcept als de daarvoor benodigde uitvoeringskaders voor Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het betreft een grootschalige ontwikkeling van maar liefst 200 hectare. LPM richt zich op grootschalige logistieke bedrijven die onder ‘Value Added Logstics’ vallen. Dit is weer een mooie…

prestatieafspraken utrecht

Prestatieafspraken Utrecht ondertekend

Utrecht wil meer betaalbare woningen en meer gemengde wijken met een aanbod van verschillende woningen. Daarvoor zijn gisteren prestatieafspraken ondertekend. Collega Paul den Otter heeft dit traject begeleid namens de gemeente Utrecht, in teamverband met inhoudelijke specialisten. Hij is trots op het resultaat. Utrecht wil met de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente ruim…

Drie valkuilen bij bewonersparticipatie

Participatie is een must om tot betere en meer gedragen plannen te komen. Publieke en private organisaties kunnen en willen niet meer om de bewoners heen. Bewoners worden daarom actief meegenomen in de besluitvorming. Daar komen enkele uitdagingen bij kijken. Gunnar van Weezel Errens deed er onderzoek naar en geeft tekst en uitleg. Binnen het…