Zweedse studiereis voor inspiratie bij Over Morgen: data & Fika

In het kader van een studiereis ontvingen wij de deelnemers van het Zweedse project DigSam. Dit is een strategisch project dat het resultaat is van het samenwerkingsprogramma “Smart Cities” van de Zweedse overheid. Het project werkt aan een ongebroken gestandaardiseerde digitale informatiestroom, met bijzondere aandacht voor de startfase van ruimtelijke projecten. Dit gaat bijvoorbeeld om…

Rosa: Aan de slag voor Over Morgen

Groei van de stad als impuls voor de duurzame leefomgeving Een duurzame leefwereld van productie tot gebruik, van kop tot staart voor minimalisering van CO2 uitstoot, ook over onze landsgrenzen heen, is de uitdaging voor de komende jaren. De gebouwde omgeving juist nu verduurzamen en de groei van de stad de impuls laten zijn voor…

Maarten: Aan de slag voor Over Morgen

De grootste uitdaging van aankomende jaren De grote druk op de stad door de toenemende bevolkingsgroei in relatie tot het huidige woning tekort is de huidige stand van zaken. In mijn ogen is de grootste uitdaging het betaalbaar houden van de stad zonder dat dit ten koste gaat van duurzame ontwikkelingen. Overheden moeten bij ruimtelijke…

Erik: Lokaal eigendom duurzame energie

De trend is al een tijdje zichtbaar en zoals met veel trends, is een ontwikkeling binnen de kortste keren de norm. Zo ook het debat over het eigenaarschap van de vele zonneparken (en windprojecten) die in ontwikkeling zijn, en waarvan er ongetwijfeld nog velen komen. Het Ontwerp-Klimaatakkoord pleit voor 50% lokaal eigendom en ook in…

Frans: Het laatste jaar SDE+

Nog even en het is weer zover. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 wordt opengesteld. En dat is voor het laatst in de huidige vorm. De Minister gaf in zijn Kamerbrief van december 2018 al aan dat er een opvolger komt, de SDE++. Deze nieuwe regeling wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie genoemd. Hoe zit het…

De nieuwkomers van Over Morgen

#Nieuweenergie Over Morgen wil ook in 2019 impact maken. Impact op onze leefwereld. Impact die voelbaar is. Impact die meetbaar is. Impact die blijft. En daar hebben we meer mensen voor nodig. Deze eerste maand van het jaar zijn er dan ook 7 nieuwe adviseurs begonnen. Van links naar rechts: Marloes van Kleef, Margo Meijer,…

Geen waterstof in de nieuwbouw, ook niet als pilot

Eind vorige week berichtte Energeia over een pilot van tachtig nieuwe woningen in Hoogeveen op waterstof. Het gaat hier over de inzet van 100% groene waterstof. Dat klinkt beloftevol, want groene waterstof wordt niet meer van fossiele energie gemaakt. Groene waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Maar de prioriteit ligt niet in…

Margo Meijer maakt overstap naar Over Morgen

Margo Meijer start als senior adviseur integrale gebiedsontwikkeling bij Over Morgen. Hiervoor werkte zij als directeur bij ingenieursbedrijf Aveco de Bondt en als afdelingsmanager Grondzaken en Vastgoed bij de gemeente Ede. Bij Over Morgen gaat zij complexe ruimtelijk vraagstukken en integrale gebiedsontwikkeling verder brengen. Margo Meijer is technisch bedrijfskundig opgeleid aan de Universiteit Twente. Na…