Coen: De impact van de energietransitie op de ondergrond

De omvang en complexiteit van de energietransitie begint nu echt door te dringen. Twee jaar geleden moest ik mijn presentaties nog beginnen met plaatjes van een ijsbeer op een eenzame ijsschots, een boos kijkende Poetin en protesterende Groningers om tijdens raadsvergaderingen of op bewonersavonden de urgentie aan te wakkeren. Hoe anders is dat vandaag de…

Dave: Pas op voor een explosieve ondergrond

Met de aanhoudende aantrekkingskracht van steden speuren ontwikkelaars en gemeenten in en rond de stad naar kansen voor gebiedsontwikkeling. Waar groengebieden van belang zijn voor klimaatadaptatie, opwekking van duurzame energie, landbouw en recreatie, komt de focus daarbij steeds meer te liggen op transformatie en herbestemming. De voormalige defensieterreinen verspreid over ons land vormen vaak buitenkansjes.…

Erik: Ondergronds parkeren is niet de oplossing

Het ondergronds, in de bodem, bouwen van een parkeergarage gebeurt vaak bij binnenstedelijke ontwikkelingen. Het lijkt makkelijk om het onder de grond te bouwen. Maar ook daar, net als boven de grond, is de ruimte niet oneindig. Dit zet vaak de financiële haalbaarheid van nieuwbouw onder druk. Ondergronds parkeren is duur Bij binnenstedelijke ontwikkelingen is…