Anouk: Aan de slag voor Over Morgen

Door te werken met voorbeelden uit de praktijk, leren we werken met de Omgevingswet en de manier waarop de instrumenten van de Omgevingswet gebruikt kunnen worden om de fysieke leefomgeving duurzaam te ontwikkelen. De komende jaren gaan we zien dat steeds meer opgaven samen komen waarin gewerkt wordt aan een duurzame leefwereld. De komst van…

Jelle: Aan de slag voor Over Morgen

De overstap naar een duurzame leefwereld verandert bijna alle dagelijkse aspecten van ons leven in Nederland. De koplopers die zo snel mogelijk deze wereld willen zien delen een elektrische auto, kopen biologische streekproducten, isoleren huizen en bouwen met natuurlijke materialen. Vaak doen ze dit tegen een meerprijs, ze betalen bijvoorbeeld extra voor hun renovatie omdat…

Gerwin: Elektrisch vervoer in Kaapverdië deel 2

In mijn vorige blog schetste ik hoe de omstandigheden op deze tropische eilanden ideaal zijn voor elektrisch vervoer. De Kaapverdische overheid vroeg ons dan ook hoe ze elektrisch vervoer het beste kunnen introduceren. Wie zijn de “early adopters”? Welke mensen of organisaties zullen nu als eerste elektrisch gaan rijden? Door individuele gesprekken te voeren en…

Klimaatakkoord versterkt wat er al gebeurt

Vorige week werd het Klimaatakkoord door het kabinet gepresenteerd. Wij zijn blij met deze stap om de plannen voor de energietransitie nu zwart op wit te hebben. Het nieuw op te richten warmtefonds, een subsidieregeling voor investeringen in isolatie en warmte-installaties en oog voor de ontzorging van inwoners helpt in het maken van keuzes om…

Mens en landschap Oude IJsselstreek gerespecteerd bij inpassing zonne- en windenergie

Het ‘uitnodigingskader’ voor grootschalige opwek in de gemeente Oude IJsselstreek wordt vandaag door de gemeenteraad behandeld. Onze adviseur Kirsten van de Meeberg hielp mee in het maken van deze praktische tool voor het selecteren van initiatieven voor zonne- en windenergie. ‘Bijzonder aan dit uitnodigingskader is dat landschappelijke en participatieve kwaliteit voorop staat. Inmiddels zijn er…

Energie & gebiedsontwikkeling: een winnende combinatie

Het Programma Aardgasvrije Wijken van Rijksoverheid, VNG en de Unie van Waterschappen vraagt elke maand aan een Nederlandse professor om vanuit zijn of haar expertise te reflecteren op onze gedeelde opgave: leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Onze oud-collega Co Verdaas schreef het essay Energie & gebiedsontwikkeling: een winnende combinatie samen met Martijn van Lier.