Van RES naar Regionale Grondstrategie

Gemeente Scherpenzeel won de VVG-Inspiratietrofee 2018 (Vereniging van Grondbedrijven) voor de meest inspirerende nota grondbeleid. De beleidsnota zag er mooi en compact uit. De grote opgave van de energietransitie kwam ik echter niet tegen. Is dit voor gemeenten dan nog een blinde vlek? Het Klimaatakkoord biedt voor grootschalige opwek concrete kaders en doelstellingen. Zo worden…

Erik: Zonne-energie op dak #waarmaken is een nobrainer

Nederland kent in totaal 140.000 hectare bedrijfsdaken die geschikt zouden kunnen zijn voor zonnepanelen. Daarvan is nog geen 10 procent benut. Provincies willen graag dat eigenaars hun daken vullen. In hun opdracht ontzorgt Over Morgen dakeigenaren via het project ‘Verzilver uw dak.’ Erik Tissingh: ‘Meedoen is een nobrainer, het heeft alleen maar voordelen.’

Jongeren sta op in de RES

Jongeren, sta op in de RES

Dertig regio’s werken komende maanden in stevig tempo aan de Regionale Energiestrategie (RES). Iedere regio op zijn eigen manier. Een erg boeiende tijd. Mij valt op dat dit proces vooral bekende deelnemers kent. De gevestigde orde, de koplopers die zich al jaren inzetten voor de energietransitie. Mijn pleidooi is om meer jongeren te betrekken bij…

Jade: Betrek mensen vroeg bij het #waarmaken van alternatieven voor aardgas

Bewonersavonden, digitale enquêtes, duurzaamheidsevents, nieuwsbrieven, meedenkgroepen… er zijn allerlei manieren om inwoners te betrekken bij de overgang naar alternatieven voor aardgas. Adviseur Jade Oudejans vertelt over het belang om mensen vroeg in het proces te betrekken bij de warmtetransitie. Het is goed dat gemeenten inwoners vroeg betrekken bij het maken van plannen om aardgasvrij te…

Menselijk aspect is belangrijk in de energietransitie

Bij Over Morgen vinden we het belangrijk om kennis te delen en van elkaar te leren. We houden van nieuwe energie en investeren graag in de toekomst. Onze nieuwste stagiair is Gunnar van Weezel Errens. Hij werkt bij ons als meewerkstudent aan Regionale Energie Strategieën. ‘Praktijkgerichte oplossingen met een theoretische gedachte in het achterhoofd trekken…