Warmte Koude programma verzorgt waardevolle werksessie met warmtepartners in MRA

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken bijna 40 partners samen op het versnellen van de warmtetransitie met de aanleg van warmtenetten. Onze collega Arie-Willem Bijl helpt hen als warmteregisseur om hier invulling aan te geven. Tijdens werksessies worden elkaars plannen voor de opbouw van warmtenetten besproken. Het Warmte Koude programma werkt samen met de RES-organisaties…