Annemiek: Aan de slag voor Over Morgen

In Nederland hebben we ambities genoeg, zoals het versnellen van de woningbouwopgave om beter te voldoen aan de grote vraag naar nieuwe woningen, het bedenken van nieuwe duurzame mobiliteitsconcepten voor minder CO2 uitstoot en om te voorkomen dat onze wegen verstopt raken en het zoeken van alternatieven voor fossiele brandstoffen om de aardgaswinning terug te draaien zodat we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord halen.