Annemiek: Aan de slag voor Over Morgen

In Nederland hebben we ambities genoeg, zoals het versnellen van de woningbouwopgave om beter te voldoen aan de grote vraag naar nieuwe woningen, het bedenken van nieuwe duurzame mobiliteitsconcepten voor minder CO2 uitstoot en om te voorkomen dat onze wegen verstopt raken en het zoeken van alternatieven voor fossiele brandstoffen om de aardgaswinning terug te draaien zodat we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord halen.

Omgevingsvergunning windpark Almere Pampus onherroepelijk

De omgevingsvergunning voor het nieuwe windpark Almeerse Wind bij Almere Pampus is onherroepelijk. Daarmee is een grote stap gezet richting realisatie van het project, waarbij Over Morgen in opdracht van de gemeente adviseert.   Initiatiefnemers burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon willen met het nieuwe windpark vanaf 2021 groene stroom leveren aan circa 30.000 huishoudens. Het…

Nijmeegse elektriciteitscentrale wordt innovatieterrein Centrale Gelderland

De oude energiecentrale in Nijmegen wordt herontwikkeld. Daarvoor werken provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en het energiebedrijf samen aan Centrale Gelderland. Gemeente Beuningen is als buurgemeente ook aangehaakt bij de ontwikkeling. Er komen zonnepanelen, windmolens en experimenten met nieuwe technieken. Allemaal om schone energie op te wekken voor de directe omgeving en de scheepvaart over de Waal.…

Over Morgen voorkomt laadpaalruzies

Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s groeit de komende jaren explosief. ‘Met de komst van al die palen ontstaat steeds vaker het ‘not in mybackyard-syndroom’ bij buurtbewoners en soms leidt het zelfs tot hoogoplopende ruzies’, zegt Edvard Hendriksen. Hij is bij Over Morgen gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. Hendriksen adviseert gemeenten en stelt dat ‘laadpaalruzie’ eenvoudig…