Jolina: Collegeakkoord Utrecht: wat staan bewoners Lisa en Jolina te wachten?

Het nieuwe college van Utrecht publiceerde in juni haar coalitieakkoord. Een akkoord vol toezeggingen, aanpakken en aandachtspunten. Wat staat adviseurs Lisa Olsthoorn en Jolina van Dijk als bewoners te wachten? Het zomerreces was hét moment om het collegeakkoord eens goed onder de loep te nemen.   Jolina: Een behoorlijk omvangrijk document; welke woorden uit het coalitieakkoord bleven…