: Tijdelijke Omgevingsvergunningen voor zonneparken: het ei van Columbus?

De afgelopen jaren zijn de gemeenten in Nederland overspoeld door ontwikkelaars van grondgebonden zonneparken en is de druk op publieke organisaties die voor iedere subsidieronde de benodigde Omgevingsvergunning moeten verlenen toegenomen. Omdat de realisatie en exploitatie van zonneparken in het merendeel van de gevallen niet binnen het huidige bestemmingsplan van de beoogde locaties past, moet…

Jan Jaap: Zon op daken: verlies de voordelen en de potentie niet uit het oog!

Er is de laatste tijd veel te doen over grondgebonden zonneparken. Er wordt veel geschreven over de hoeveelheid landbouwgrond die voor zonneparken opgeofferd zou moeten worden, tot in hoeverre deze zonneparken het lokale ecosysteem aantasten of juist versterken en of grootschalige zonneparken vanuit landschappelijke oogpunt wel zo wenselijk zijn. In tegenstelling tot deze controverse rondom…

Gemeente start programma ‘Nijmegen Aardgasvrij’

Nijmegen wil in 2045 aardgasvrij zijn. Om dat te bereiken, gaat de gemeente met woningcorporaties, de netbeheerder, warmtebedrijven en bewoners volop aan de slag om bestaande woonwijken van het aardgas af te krijgen. In de nieuwe Warmtevisie ‘Nijmegen Aardgasvrij’ staat hoe Nijmegen richting wil geven aan deze warmtetransitie en in welke volgorde de wijken aan…

OMtrend mobiliteit & data | 27 juni UITGESTELD

LET OP: Dit event is uitgesteld. Datum volgt.   Mobiliteit is een basisbehoefte en essentieel voor zowel sociale als economische ontmoetingen. We willen slimmer, sneller én ook schoner reizen. Om op deze behoefte in te kunnen spelen is inzicht nodig. Bijvoorbeeld in vervoersbewegingen en in oplaadlocaties voor elektrische voertuigen. Data helpt ons om onze huidige…

Thijs: Circulair als middel voor lokale uitdagingen

Met ons consumptiegedrag in Nederland verbruiken we 3,6x zoveel grondstoffen per jaar als de aarde ons in verhouding kan leveren. Ons grondstoffenverbruik is dus vele malen hoger dan op aarde beschikbaar. Inmiddels zijn we ons allen bewust dat dit niet oneindig vol te houden is en dat we circulair met onze grondstoffen om moeten gaan.…

Rijk: Zonne- en windparken: Niet hier maar waar wel en hoe?

De energietransitie zorgt voor verandering van ons energiegebruik, de energie-infrastructuur, maar ook het opwekken van energie. De meest bekende manieren om energie duurzaam op te weken zijn nu zonne- en windenergie voor elektriciteit en biomassa, geothermie en restwarmte voor warmte. Het omschakelen naar duurzame energiebronnen luidt ook het tijdperk in van meer decentrale en lokale…

Open Huis 28 juni – Hoeveel impact maak jij?

Over Morgen groeit! Daarom zoeken wij ambitieuze en gedreven professionals die met ons willen werken aan een duurzame leefomgeving.  Over Morgen biedt jou een stimulerende en ondernemende omgeving en je krijgt alle ruimte om te werken vanuit je eigen ambitie en passie. Wij zoeken adviseurs die zichtbare oplossingen bieden voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving.…