Gerwin: De structuurvisie als marketinginstrument

Marktgericht denken als leidraad voor de structuurvisie Er liggen kansen voor gemeenten die bij het bepalen van hun toekomst ruimte weten te scheppen voor initiatief en invulling uit de markt. Die “markt” bestaat inmiddels niet meer alleen uit bedrijven. Gemeenten doen er goed aan hun beeld van de “markt” uit te breiden naar bestaande en…