Routewijzer.

Draagvlak ontwikkelen, urgentiebesef kweken en integraal werken aan de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet is veelomvattend en daarom is er overzicht nodig. Hoe zorg je voor een implementatieproces dat inspireert, verbind en zorgt dat de belangrijkste ketenpartners betrokken zijn?

Over Morgen introduceert de routewijzer. Een pragmatisch overzicht van de belangrijkste fases en processtappen die genomen moeten worden. De routewijzer houdt rekening met de Over Morgen uitgangspunten zoals: leren door te doen, met koplopers werken, mixen van politieke visievorming en actiegerichte workshops en het verweven van praktijkgerichte experimenten in het implementatieproces.

Een  routewijzer is altijd op maat gemaakt. Elke organisatie kent immers zijn eigen dynamiek, cultuur en stakeholders. De ingrediënten die een routewijzer vormen zijn:

Over Morgen is sterk in het verbinden van belangen, mensen en ideeën. De routewijzer is een handzaam product dat rust en ruimte kan bieden om werk te maken van de Omgevingswet. De routewijzer geeft vorm aan het proces want de inhoud wordt gevormd naarmate de implementatie vordert. Zo ontstaat er een padafhankelijk proces dat tot zichtbaar resultaat leidt.

Simple Share Buttons