Afwegingsatelier.

Het mag duidelijk zijn dat de Omgevingswet volop kansen biedt voor nieuwe inspiratie en dynamiek in het ruimtelijke domein. De kracht van de wet ligt verscholen in de sturingsfilosofie die de wet hanteert: niet een ‘nee, tenzij’, maar juist ‘ja, mits’. Dat lijkt een klein verschil, maar voor gemeenten – en in het bijzonder raadsleden en bestuurders – is het vaak een grote ommekeer. De wet vraagt namelijk om een andere houding. Eén die op participatie en overleg is gebaseerd.

Deze houding kan alleen worden gecreëerd als zowel raadsleden, bestuurder als ambtenaren de wil hebben de cultuur in hun eigen organisatie te veranderen. En als zij nieuwe open-planprocessen een kans geven. De volgende vraag moet daarbij continu worden gesteld: “Welk gewenst sociaal – maatschappelijk effect wil je bereiken?”

De Afwegingsateliers bouwen voort op drie dilemma’s die spelen bij de cultuurverandering en wetwijziging. Op basis van drie bestaande cases uit de betreffende gemaakte wordt van de deelnemende raadsleden en bestuurders verwacht om positie in te nemen. Dit geeft stof tot nadenken en is het begin van een bewustwordingsfase. De vervolgstap ligt bij de organisatie zelf. Durven zij in de geest van de omgevingswet nieuwe projecten en pilots op te starten en daarin de echte keuzes te maken?

Simple Share Buttons